mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Farní sál - vstup

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Českê

Obsah

Čistírna odpadních vod v Nákle

Čistírna odpadních vod v Nákle byla postavena v letech 1999 - 2001 společně s obcí Příkazy v poměru vlastnictví 57% Náklo a 43% Příkazy. Byla umístěna na pozemku parc. č. 512/5, k.ú. Náklo a její výstavbu zajišťovala společnost TOPOLWATER, s.r.o. Technologie čištění byla řešena systémem SBR s kapacitou 2 610EO. Na ČOV byly tlakovou kanalizací napojeny obce Náklo 890 obyvatel, Mezice 310 obyvatel a Příkazy 900 obyvatel.

Stará ČOV

Po několika letech fungování ČOV bylo zjištěno, že navržený a následně zrealizovaný systém je nefunkční. PěnaProblémem byla především samotná technologie čištění SBR a její špatná dimenze na intenzitu znečištění odpadních vod z tlakové kanalizace. Toto se projevovalo nestabilním provozem ČOV a velmi špatnými hodnotami na odtoku z ČOV. Po ukončení a udržitelnosti projektu ve vztahu k dotaci SFŽP se obce rozhodly provést intenzifikaci s přepracováním systému čištění na klasický s oběhovou aktivací a dosazovací nádrží. Toto bylo zrealizováno v letech 2013 - 2014. Náklady na stavbu činily necelých 12 mil. Kč s poskytnutou dotací Olomouckého kraje 3 mil. Kč.

Nová ČOVKapacita zintenzifikované ČOV je 3000EO. Její součástí je i nové kalové hospodářství, které je vybaveno pásovým lisem. Kalové hospodářství je nadimenzováno i na likvidaci odvodněného kalu z plánované ČOV ve Lhotě nad Moravou.

Zde se plánuje zbudování gravitační kanalizace s jednou přečerpávací stanicí, která bude zajišťovat výtlak odpadních vod na samostatnou ČOV ve Lhotě nad Moravou. Předpokládaný termín realizace je rok 2016. Rozpočet akce je předběžně stanoven na 15 mil. Kč.