Náklo - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Svoz odpadu

Svoz odpadu - tříděný

V obci Nálo se sváží separovaný odpad typu: plast, papír a tetrapak. Tyto odpady občané vytřídí, umístí do transparentních pytlů, které si vyzvedli na Obecním úřadě v Nákle, a jednou za 14 dnů dají před svůj dům. Pytle jsou následně pracovníky Technických služeb Náklo svezeny na Sběrný dvůr v Nákle. V rámci svozu tříděných odpadů jsou od domu také sváženy drobné elektrospotřebiče, kovy a jedlé oleje a tuky. Odpady musí být správně zabaleny, opatřeny příslušným čárovým kódem a musí mít odpovídající hmotnost. Další suroviny, jako je sklo bílé, sklo barevné se umisťují do nádob, které jsou rozmístěny po obcích. Jejich svážení zajišťují pracovníci StavRe-Envi, s.r.o. dle aktuální potřeby na zavolání. V obci Náklo na parkovišti naproti zdravotnímu středisku je umístěn kontejner na textil. Zde mohou občané vhazovat pytle s čistými textilem a použitou obuví. Mimo uvedené možnosti svozu tříděných odpadů moho ještě odpady svážet přímo na sběrný dvůr.

Svoz odpadu - netříděný

Jednou za 14 dnů střídavě se svozem separovaného odpadu probíhá svoz komunálního odpadu, neboli popelnic. Tuto službu pro obec zajišťuje StavRe-Envi, s.r.o. Komunální odpad je odvážen na skládku v Bohuňovicích. Likvidace tohoto odpadu obec stojí nejvíce peněz a to je tedy i důvodem, proč je apelováno na občany, aby svůj odpad maximálně vytřídili a uvedené náklady tak pomohli snižovat. Komunální odpad je odpad, který již nejde nijak dál vytřídit. Neměl by tedy obsahovat samostatně oddělitelné plasty, papír, sklo, elektrospotřebiče, dřevo, železo, nebezpečné odpady a biologicky rozložitelné odpady ze zahrad a z domácností. Ve všech domácnostech v obci jsou popelnice označené identickými čárovími kódy, kdy je přesně evidována četnost vývozů a naplněnost nádob na komunální odpad.

Jak třídit?

Plast - patří sem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren vhazujte pouze v menších kusech nebo ho balte samostatně.
Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Naplněnost: Pytel s plastem má být naplněn v rozmezí 2,5 - 5 kg.

Papír - patří sem například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky  pouze bez plastového vnitřku. Lze připravit ke svozu buďto v plastovém pytli, nebo svázáno do balíku.
Nepatří sem uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Do papíru nepatří ani použité dětské pleny. Tento odpad patří do popelnice.
Naplněnost: Igelitový pytel s papírem má být naplněn v rozmezí 5 - 10 kg. V případě jiného balení 3,5 - 10 Kg.

Nápojový karton (tetrapak) - patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba řádně sešlápnout.
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Nedávejte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Tetrapak je možno umisťovat do pytlů s plastem.

Drobné elektrospotřebiče- patří sem veškeré drobné elektrospotřebiče, které uneseme v jedné ruce. Sváží se v igelitové tašce.
Naplněnost: Igelitová taška - není stanoveno minimální množství.

Kovy - patří sem například konzervy, kovové obaly, alobal a další drobné kovy z domácnosti. Sváží se buď v igelitové tašce, nebo v igelitovém pytly 120l.
Naplněnost: Igelitový pytel kovovým odpadem 5 - 10 kg. V případě balení do igelitové tašky je minimální váha 1 Kg.

Jedlé oleje a tuky- patří sem veškeré oleje a tuky používané v domácnosti při přípravě pokrmů.
Nepatří sem oleje a jiné ropné látky používané k mazání mechanických zařízení.
Naplněnost: Svážíme v plastové nádobě (petlahvi) v minimálním množství 1l.


Termíny svozu 2022

Odvoz komunálního odpadu v roce 2022; bude probíhat jednou za 14 dnů vždy v úterý.

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Den 4 1 1 12 10 7 5 2 13 11 8 6
Den 18 15 15 26 24 21 19 16 27 25 22 20
Den     29         30        

Odvoz plastů, papíru, nápojových kartonů, drobných elektrospotřebičů, kovů a jedlých tuků bude v roce 2022 probíhat jednou za 14 dnů v úterý.

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Den 11 8 8 5 3 14 12 9 6 4 1 13
Den 25 22 22

19

17 28 26 23 20 18 15 27
Den         31           29