Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Českê

Obsah

 

7.1.2022Odpověď na žádost o poskytnutí informací - odebírání energií (40.84 kB)

24.6.2021Odpověď na žádost o podání informace-Založení DSO Region Moravská cesta (73.94 kB)

4.5.2021Odpověď na žádost o poskytnutí informace --stavební projekty v roce 2021 a 2022 (30.54 kB)

1.3.2021Odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí jmenného seznamu zájemcům o pronájem bytů-Lhota nad Mor. (17.64 kB)

1.3.2021Odpověď na žádost o poskytnutí informace - sdělení celkové ceny a maximální možné dotace -Volnočasový areál Náklo a Kulturní dům Mezice (20 kB)

1.3.2021Odpověď na žádost o poskytnutí informace - sdělení výše odměny pro ředitele ZŠ a MŠ (21.31 kB)

11.12.2019Odpověď na žádost o poskytnutí informací - Svoz odpadu v obci Náklo

28.8.2019Odpověď na žádost o podání informace - veřejné zakázky

22.5.2019Odpověď na žádost o poskytnutí informací-výsledek kontroly z Ministerstva vnitra

20.5.2019Odpověď na žádost o poskytnutí informace-nezákonný postup OÚ Náklo-zpětná úprava usnesení

15.5.2019Odpověď na žádost o poskytnutí informaci-nesrovnalosti ohledně pozemků 779/16 a 779/19v k.ú. Náklo - II. část

10.5.2019Odpověď na žádost o poskytnutí informace-nesrovnalosti ohledně pozemků parc.č. 779/16 a 779/19

29.4.2019Odpověď na žádost o podání informace - pozemek parc.č. 779/16 v k.ú. Náklo

1.2.2019Odpověď na žádost o poskytnutí informace-seznam inv.projektů 2019

21.12.2018Odpověď na žádost o poskytnutí informace - smlouvy o dodávkách el. proudu a plynu

17.12.2018Žádost o poskytnutí informace- písemné materiály pro zasedání ZO

Poskytnutí informace - průvodní dopis

Písemné materiály pro zasedání ZO Náklo

21.11.2018Odpověď na žádost o poskytnutí informací - zápisy ze zasedání ZO a důvodové zprávy pro jednání ZO za rok 2018

8.8.2018Odpověď na žádost o poskytnutí informace-dluh vůči obci-právnické osoby

22.1.2018Odpověď na žádost o poskytnutí informací - ZŚ Náklo

20.12.2017Odpověď na žádost o poskytnutí informace-nařízení oochraně osobních údajů - GDPR

16.10.2017Odpověď na žádost o poskytnutí informací - smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu

12.9.2017Odpověď na žádost o poskytnutí informací - sociální bydlení

4.9.2017Odpověď na žádost o poskytnutí informací - škodliví ptáci

17.7.2017Odpověď na žádost o poskytnutí informací-obalová problematika

19.6.2017Odpověď na žádost o poskytnutí informace-soustava veřejného osvětlení

19.5.2017Odpověď na žádost o poskytnutí informace - zastoupení a právní poradenství obce Náklo

27.3.2017Odpověď na žádost o poskytnutí informace - nakládání s odpady

28.2.3017Odpověď na žádost o poskytnutí informace-investiční plán obce na rok 2017

29.2.2016Odpověď na žádost o poskytnutí informace - inv. plán obce na rok 2016

6.1.2016Odpověď na žádost o poskytnutí informace - územní plán

18.11.2015Odpověď na žádost o informaci - dle zákona č. 106/1999 Sb.

29.10.2015Odpověď na žádost o informaci - využívání služeb advokátů nebo advokátních kanceláří

23.4.2015Odpověď na žádost o informaci-právní informační systém

19.1.2015Odpověď na žádost o informaci - plánované projekty na rok 2015

9.1.2014 Odpověď na žádost o informaci - plánované projekty obce Náklo na rok 2014