Vêhledáni

rosšéřêny vêhledáváni ...

Fotogalérija

Náhodné vyběr z galérije

Náhodné vyběr z galérije

Navigaca

Vyběr jazêka

  • Česky
  • Českê

Obsach

Lhota nad Moravó

Lhota nad Moravó

Lhota

 

Malá dědinka Lhota nad Moravó je ômistěná na okrajô lesu CHKO Litovelsky Pomoravi. Je tam hospoda, gde se mužete ê najest, hasičská zbrojnica, véroba vêhlášené keramikê a velêká dřevařská firma. F sóčasné době probihá obnova bévalé vodni elektrárnê.

 

 

Pomoraví

Protože Lhota leži na hranicê CHKO Litovelsky Pomoravi a sóčasně takê kósek od řekê Moravê, je pravidelnó zastáfkó jak spóstê cyglistu, tak ê vodáku. Litovelsky Pomoravi je známy ê véskêtem bobra evropskyho, kerymô se tadê, g nelêbosti mistnich opčanu, velêce dobře vede.