Navigace

Obsah

Motivační program

Od roku 2017 se v obci zavádí program zodpovědného nakládání s odpady.

Od roku 2025 se předpokládá zavedení zákazu skládkování a s tím spojené významné navýšení poplatků za likvidaci neseparovaných odpadů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a i vzhledem k tomu, že chceme věci dělat správně jsme se rozhodli zavést v obci systém zodpovědného nakládání s odpady, tak jak ho již několik let úspěšně provozuje několik obcí na jihu Moravy pod bedlivým dohledem pana Ing. Staňky a jeho společnosti ISNO IT.

Podrobný popis nutných opatření ve vztahu k občanům obce je na přiloženém dokumentu k nahlédnutí ZDE.