Navigace

Obsah

Platba za komunální odpad, stočné, psa  a pronájem obecního pozemku v roce 2023

-------------------------------------------------------------------------------------------

Platba za komunální odpad – platí občané, kteří mají trvalý pobyt ve sloučené obci Náklo.

Výši poplatku za komunální odpad pro kalendářní rok dle množství nasbíraných eko bodů v roce předcházejícím zjistí každý občan na svém odpadovém účtu na webu https://www.mojeodpadky.cz/ nebo telefonicky či mailem u pracovnic obecního úřadu.

tel.: 773 370 774  

dostalova@naklo.cz

Maximální výše poplatku je stanovena na částku 800,- Kč. Hodnota jednoho eko bodu je stanovena na 9,- Kč.

Platba za I. pololetí – 400,- Kč/osoba, nejpozději do 31.3. běžného roku.

Platba za II. pololetí- 400,- Kč/osoba, nejpozději do 30.9. běžného roku.

Je možná i jednorázová platba  za celý rok, a to 800,- Kč/osoba, nejpozději do 31. 3. běžného roku. Platbu je možno uhradit v hotovosti na OÚ v Nákle nebo na účet obce č. 1801696399/0800, variabilní symbol:

pro obec Náklo – 13371+číslo domu

pro obec Mezice -13372+číslo domu

pro obec Lhota    - 13373+číslo domu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Platba za stočné

Výše stočného v obci Náklo byla stanovena na částku 42,- Kč/m3. Směrné číslo bylo stanoveno na částku 35 m3/osoba/rok, tedy 1.470,- Kč/rok. Stočné platí občané, kteří trvale bydlí ve sloučené obci Náklo.

Platba za I. pololetí- 735,- Kč/osoba- nejpozději do 31.3. běžného roku.

Platba za II. pololetí -735,- Kč/osoba -nejpozději do 30.9. běžného roku.

Je možná i jednorázová platba za celý rok nejpozději do 31.3. běžného roku. Platbu je možno uhradit v hotovosti na OÚ v Nákle nebo na účet obce č. 1801696399/0800, variabilní symbol:

pro obec Náklo -23211+číslo domu

pro obec Mezice-23212+číslo domu

pro obec Lhota - 23213+číslo domu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Platba za psa – platí držitel psa, který má trvalý pobyt ve sloučené obci Náklo.

Platba za jednoho psa - 100,- Kč/rok. Platba za druhého a každého dalšího psa

stejného držitele – 150,- Kč/rok.

Platbu je možno uhradit v hotovosti na OÚ v Nákle nebo na účet obce č. 1801696399/0800, variabilní symbol:

pro obec Náklo – 13411+číslo domu

pro obec Mezice -13412+číslo domu

pro obec Lhota -  13413+číslo domu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nájem z obecního pozemku – platí občan, který má uzavřenou nájemní smlouvu.

Platba dle smlouvy se hradí v hotovosti na OÚ v Nákle nebo na účet obec Náklo č. 1801696399/0800, variabilní symbol:

pro obec Náklo – 21311+číslo domu

pro obec Mezice – 21312+ číslo domu

pro obec Lhota -    21313+číslo domu