Navigace

Obsah

 

OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (162.21 kB)

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (261.66 kB)

OZV č. 1/2021 o místní poplatku z pobytu (191.74 kB)

OZV č. 2/2020, kterou se mění OZV č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění OZV č. 1/2020

OZV č. 1/2020. kterou se mění OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 5/2019 o nočním klidu

OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

OZV č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Náklo.

OZV č. 2/2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010

OZV č. 1/2009, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Náklo

OZV č.1/2002, kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu obce Náklo