Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Českê

Obsah

Územní plán obce Náklo

Zastupitelstvo obce Náklo na svém plánovaném zasedání dne 13. 9. 2021 usnesením č. 6/18/09/2021 schválilo nový územní plán Náklo. Jednotlivé dokumenty jsou v celém rozsahu v elektronické podobě umístěny pod těmito odkazy:

 - Hlavní výkres (4.2 MB)

 - Koordinační výkres (6.26 MB)

 - Výkres širších vztahů (10.07 MB)

 - Dopravní a technická infrastruktura (2.41 MB)

 - Veřejně prospěšné stavby (762.6 kB)

 - Základní členění území (3.23 MB)

 - Zábory půdního fondu (923.5 kB)

 - Návrh ÚP Náklo (827.9 kB)

 - Odůvodnění ÚP Náklo (1.7 MB)

 - Opatření obecné povahy (217.35 kB)

 - Příloha D (203.82 kB)

 - Příloha C (198.87 kB)

Vzhledem k extrémě dlouhé době pořizování nového ÚP Náklo nastalo v zájmových územích obce mnoho změn, které je nutno s územě plánovací dokumentací sladit. Z tohoto důvodu je nutno zahájit přípravu Změny ÚP Náklo, která bude rozdělena na Změnu č. 1, která bude řešit potřeby obce a jejich občanů a dále Změnu č. 2, která bude řešit požadavky těžebních společností. Pořizování uvedených Změn ÚP Náklo bude zahájeno po zahájení platnosti nového Stavebního zákona.