Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Českê

Obsah

Oprava části krajské komunikace III/03547 Mezice

V druhé polovině roku 2020 se bude realizovat oprava části krajské komunikace III/03547 v úseku od kapličky v Mezicích včetně přilehlé křižovatky až po křižovatku na II/635 včetně autobusových zastávek. Součástí projektu je oprava komunikace, budování chodnílů, parkovacích zálivů, změna napojení na křižovatce u hospody a úpravy přilehlích ploch stavby. Zahájení stavby se předpokládá začátkem prázdnin a dokončení díla do konce roku 2020. Podrobné termíne se budou odvíjet od výběrového řízení na dodavatele stavby. 

Mezice

Podrobné informace k plánovanému projektu najdete pod následujícími odkazi:

  1. Koordinační situace - část A
  2. Koordinační situace - část B
  3. Koordinační situace - část C