Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Českê

Obsah

Blízké okolí

Obec Náklo se nachází na rovinaté Hané. V okolí obce najdeme spoustu zajímavých míst, které určitě stojí za Vaši návštěvu.

 

 • Hanácký skanzen v Příkazích
  Soubor staveb lidové architektury v Příkazích je jedinečným souborem hliněného lidového stavitelství z oblasti Hané, které představují zejména 4 špaletové stodoly z 1. poloviny 19. století a kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z r. 1875, na něž navazují zahrady se starými ovocnými stromy. Všechny stavby v areálu, které jsou nemovitými kulturními památkami, doplňuje venkovský mobiliář z let 1799 – 1950. Důležitým doplněním běžných komentovaných prohlídek jsou např. tradiční dny hliněného stavitelství, interaktivní ukázky tradiční sklizně a výmlatu, kdy si sami návštěvníci mohou vyzkoušet tyto dříve běžné práce venkovanů. V létě a o Vánocích se zde konají řemeslné jarmárky, koncerty a podobně. Bývalé sýpky nad obytnou částí jsou upraveny jako příjemná galerie, kde se konají ročně až čtyři výstavy vhodně doplňující zvláštní atmosféru tohoto prostoru.

 

 • Hanácké muzeum v Cholině
  Hanácké národopisné muzeum Cholina - jako základ sbírky posloužily rekvizity používané místním ochotnickým spolkem v 50. letech – ojedinělým exponátem je např. divadelní opona, ale jsou tu i jiné předměty týkající se krojů či ukázek dobového domácího inventáře. V půdních prostorách muzea najdeme pak exponáty týkající se zemědělství a  řemesel. Unikátním předmětem ve sbírce je dřevěné dělo používané při obecních slavnostech.
   
 • Muzeum Litovel
  Představuje stálou expozici lidových řemesel doprovázenou v ročním programu tematickými výstavami zaměřenými na umění, přírodu a historii.
   
 • Litovelské pomoraví
  Síť cyklotras převážně po asfaltovém povrchu protíná příjemné prostředí lužních lesů řeky Moravy. 
   
 • Město Olomouc
  Olomouc, hlavní město Olomouckého kraje, je vzhledem ke svým historickým památkám perlou celé České republiky.
   
 • ZOO Olomouc
  Zoologická zahrada Olomouc se rozkládá ve smíšeném lese na rozloze 452  hektarů, chová přes 250 druhů zvířat. K největším chovatelským úspěchům patří pravidelné rozmnožování žiraf Rothschildových, antilop přímorožců jihoafrických, velbloudů jednohrbých i dvouhrbých a mnoho dalších ohrožených druhů. V největší nádrži o obsahu 17 000 litrů návštěvníci obdivují útesové žraloky černoploutvé. Raritou ZOO je procházka výběhem opic po visuté lávce, vedoucí až 10 metrů nad údolíčkem s makaky červenolícími. Obdobné expozice jsou pouze v Holandsku a v Dánsku. Také zde najdeme pavilon šelem s tygry a krokodýly, obří voliéru, pavilón netopýrů. Dominantou ZOO je 30 m vysoká vyhlídková vež.
   
 • Hrad Bouzov
  Pokud se vydáte na hrad Bouzov, jistě zavzpomínáte na řadu pohádek a  filmů, v nichž se tento romantický hrad objevil. Hrad je oblíbeným místem turistů, pro které jsou přichystány také kostýmované a večerní prohlídky.
   
 • Hrad Úsov
  Lovecko-lesnické muzeum v Úsově je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Evropě. Prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a 20. století. Exponáty jsou sto let staré v nezměněném stavu. Muzeum je umístěno v zámeckých interiérech někdejšího hradu Úsova.
   
 • Mladečské jeskyně
  Mladečské jeskyně se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky.
   
 • Javoříčské jeskyně
  Javoříčský kras se nachází v severní části Drahanské vrchoviny. V  přerušovaných pruzích devonských vápenců jsou zde vyvinuty povrchové a  podzemní krasové jevy se složitými hydrografickými poměry.