mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Jižní zahrada od zadního vhodu

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Českê

Obsah

Brožura 1Brožura 2

Informace o obci

Hanácká obec Náklo, která se skládá ze tří místních částí, a sice Náklo, Mezice a Lhota nad Moravou, se nachází v Olomouckém kraji, přibližně 11 km na severozápad od Olomouce. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1078 a lze ji nalézt v nejstarší písemné památce Olomouckého kraje, kterou je zakládací listina kláštera Hradisko.

Současnost obce

V současné době žije v místní části Náklo 974 obyvatel, v části Mezice 353 obyvatel a v části Lhota nad Moravou 160 obyvatel.

V místní části Náklo se nachází obecní úřad, základní škola, mateřská škola, prodejna smíšeného zboží, 2 pohostinství, masna, stavebniny, pošta, knihovna, kostel sv. Jiří, kaplička, hasičská zbrojnice, hřbitov. Lékařská péče je zajišťována obvodní a dětskou lékařkou. Pro občany je k dispozici kadeřnictví, holičství, pedikúra a manikúra, kosmetika a masáže.

V místní části Mezice se nachází prodejna smíšeného zboží, výrobna zákusků a dortů, pohostinství, kaplička, hasičská zbrojnice, ovocná školka, firma zabývající  se prodejem materiálu na vybudování inž.sítí, moštárna.

V místní části Lhota nad Moravou se nachází pohostinství, hasičská zbrojnice, firma zabývající se zpracováním dřeva, výroba keramiky.

V celé obci jsou vybudovány všechny inženýrské sítě, mimo části Lhota nad Moravou, kde není vybudována kanalizace. 

Další údaje o obci

Obec má schválený územní plán ze dne 16.5.2002. V současné době probíhá změna č. 3 územního plánu a připravuje se již další změna č.4.

Pravidelně každý měsíc vydává obec zpravodaj, který dostávají zdarma všechny domy a byty. 

Sportovní příležitosti

V oblasti sportu a relaxace může obec Náklo nabídnout fotbalové hřiště Sokola Náklo, kde jsou sehrávána utkání mužů, dorostů a benjamínků. V sokolovně, která je majetkem TJ Sokola Náklo, se konají různé sportovní akce.

V areálu základní školy je k dispozici víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, které je hojně využíváno, jak žáky základní školy, tak i ostatními občany.

Ve všech třech místních částech naší obce jsou vybudována, pro naše nejmenší, dětská hřiště. 

Školství, péče o děti, mládež a seniory

V obci Náklo se nachází základní devítiletá škola, s tělocvičnou a počítačovou učebnou. Děti mohou využít svůj volný čas v zájmových kroužcích, pořádaných základní školou. Mateřská škola byla v Nákle vybudována v roce 1985 a v současné době ji navštěvuje  60 dětí, které jsou rozděleny do tří oddělení.

V roce 1993 vznikl Senior klub Náklo, který pořádá zájezdy, kulturní akce, výstavky, besedy s lékařem aj. 

Kultura a tradice v obci

Obec Náklo, spolu s místními spolky, organizuje celoroční kulturní činnost, snaží se o zachování lidových tradic.

Začátkem roku začíná plesová sezóna v místní sokolovně, ve které se odehrávají i další akce, jako např. zábavy, vánoční koncert, setkání s operetou aj. V měsíci březnu se odehrává Vítání jara, v dubnu Slet čarodějnic, v květnu oslavy Dne matek, v červnu Recesfest, koncem roku organizuje obec rozsvícení vánočního stromu a klub seniorů připravuje výstavku vánočních perníčků a košt slivovice. 

Životní prostředí v obci

Občané obce se snaží pečovat o své domy i o jejich okolí, v rámci svých možností i o veřejnou zeleň a o celkové životní prostředí v obci.

Většina občanů třídí odpad poctivě na sklo, papír, plasty a tetra pack. Tuhý komunální odpad odkládají do popelnic.

Odpadní vody z místních částí Náklo a Mezice jsou čištěny na ČOV Náklo.V části Lhota nad Moravou není dosud vybudována kanalizace, lhotští občané mají možnost vyvézt odpadní vody na ČOV do Nákla.