Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Českê

Obsah

Svoz odpadu

Svoz odpadu - tříděný

V obci Nálo se sváží separovaný odpad typu: plast, papír a tetrapak. Tyto odpady občané vytřídí, umístí do transparentních pytlů, které si vyzvedli na Obecním úřadě v Nákle, a jednou za 14 dnů dají před svůj dům. Pytle jsou následně pracovníky Technických služeb Náklo svezeny na Sběrný dvůr v Nákle. V rámci svozu tříděných odpadů jsou od domu také sváženy drobné elektrospotřebiče, kovy a jedlé oleje a tuky. Odpady musí být správně zabaleny, opatřeny příslušným čárovým kódem a musí mít odpovídající hmotnost. Další suroviny, jako je sklo bílé, sklo barevné se umisťují do nádob, které jsou rozmístěny po obcích. Jejich svážení zajišťují pracovníci Technických služeb Olomouc dle aktuální potřeby na zavolání. V obci Náklo na parkovišti naproti zdravotnímu středisku je umístěn kontejner na textil. Zde mohou občané vhazovat pytle s čistými textilem a použitou obuví. Mimo uvedené možnosti svozu tříděných odpadů moho ještě odpady svážet přímo na sběrný dvůr.

Svoz odpadu - netříděný

Jednou za 14 dnů střídavě se svozem separovaného odpadu probíhá svoz komunálního odpadu, neboli popelnic. Tuto službu pro obec zajišťují Technické služby města Olomouce. Komunální odpad je spalován ve spalovně v Brně. Likvidace tohoto odpadu obec stojí nejvíce peněz a to je tedy i důvodem, proč je apelováno na občany, aby svůj odpad maximálně vytřídili a uvedené náklady tak pomohli snižovat. Komunální odpad je odpad, který již nejde nijak dál vytřídit. Neměl by tedy obsahovat samostatně oddělitelné plasty, papír, sklo, elektrospotřebiče, dřevo, železo, nebezpečné odpady a biologicky rozložitelné odpady ze zahrad a z domácností. Ve všech domácnostech v obci jsou popelnice označené identickými čárovími kódy, kdy je přesně evidována četnost vývozů a naplněnost nádob na komunální odpad.

Jak třídit?

Plast - patří sem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren vhazujte pouze v menších kusech nebo ho balte samostatně.
Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Naplněnost: Pytel s plastem má být naplněn v rozmezí 2,5 - 5 kg.

Papír - patří sem například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky  pouze bez plastového vnitřku. Lze připravit ke svozu buďto v plastovém pytli, nebo svázáno do balíku.
Nepatří sem uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Do papíru nepatří ani použité dětské pleny. Tento odpad patří do popelnice.
Naplněnost: Igelitový pytel s papírem má být naplněn v rozmezí 5 - 10 kg. V případě jiného balení 3,5 - 10 Kg.

Nápojový karton (tetrapak) - patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba řádně sešlápnout.
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Nedávejte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Tetrapak je možno umisťovat do pytlů s plastem.

Drobné elektrospotřebiče- patří sem veškeré drobné elektrospotřebiče, které uneseme v jedné ruce. Sváží se v igelitové tašce.
Naplněnost: Igelitová taška - není stanoveno minimální množství.

Kovy- patří sem například konzervy, kovové obaly, alobal a další drobné kovy z domácnosti. Sváží se buď v igelitové tašce, nebo v igelitovém pytly 120l.
Naplněnost: Igelitový pytel kovovým odpadem 5 - 10 kg. V případě balení do igelitové tašky je minimální váha 1 Kg.

Jedlé oleje a tuky- patří sem veškeré oleje a tuky používané v domácnosti při přípravě pokrmů.
Nepatří sem oleje a jiné ropné látky používané k mazání mechanických zařízení.
Naplněnost: Svážíme v plastové nádobě (petlahvi) v minimálním množství 1l.

Termíny svozu 2019

Odvoz komunálního odpadu v roce 2019; bude probíhat jednou za 14 dnů vždy ve středu.

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Den 9 6 6 3 1 12 10 7 4 2 13 11
Den 23 20 20 17 15 26 24 21 18 16 27 25
Den         29         30    

 

Odvoz plastů, papíru, nápojových kartonů, drobných elektrospotřebičů, kovů a jedlých tuků bude v roce 2019 probíhat jednou za 14 dnů v úterý.

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Den 2 12 12 9 7 4 2 13 10 8 5 3
Den 15 26 26 23 21 18 16 27 24 22 19 17
Den 29           30         31