Mapy

Náklo

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Cimbálová muzika Náklo

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Českê

Obsah

Kompostárna v Nákle

KompostárnaSvoz  

Leták            Leták

Mapka s umístěním kontejnerů v obcích

Základní informace o zařízení

V roce 2014 byla za použití dotace SFŽP zřízena kompostárna a svoz bioodpadu pro obec Náklo a partnerské obce Střeň a Příkazy. Náklady na projekt byly necelých 7 mil. Kč s financováním SFŽP a EU 90%. V současné době kompostárna slouží pro 11 obcí, tedy přibližně celkem 8 800 občanů.

Jedním z důvodů realizace projektu bylo zpracování odvodněného kalu z ČOV a jeho přeměna na kompost. V dřívějších letech roční náklady na likvidaci kalu činily 650 000,- Kč. Dalšími důvody pak bylo předcházení pálení zahradního odpadu či jeho nehospodárná likvidace v komunálním odpadu.

Systém kompostování byl navržen tak, že po obcích, které byly do projektu zapojeny byly rozmístěny zelené kontejnery, do kterých mohou občané ukládat BRO (biologicky rozložitelný odpad) ze svých zahrad a domácností. Kompostárna je určena pouze pro odpad rostlinného původu.

Kontejner

Následně je odpad svážen za použití závěsného zařízení určeného pro svoz kontejnerů za traktorem na sběrné místo, které se nachází v prostorách bývalé skládky v Nákle.

Nosič kontejnerů
Zde pak dochází ke zpracování BRO na kompost. Odpad je v potřebných poměrech nakládán do drtícího zařízení ZAGO a zde rozdrcen a promíchán.

ZgoUpravený BRO je pak převezen k plnícímu zařízení EUROBABING CM 1,5, za jehož pomoci je plněn do igelitových vaků.

PlničBRO umístěný v igelitovém vaku o rozměrech 60 x 1,5 m je pak provzdušňován a přibližně 50 dnů probíhá jeho zrání. Po uplynutí tohoto období je vak rozřezán a již zkompostovaný BRO je navezen na hromadu. Zde se nechá přibližně měsíc dozrávat a následně se ještě jednou přehodí. Po dalším měsíci se provede jeho prosetí a následně je připraven k dalšímu využití.

Vaky

Zájemci o kompost mohou buď na objednání i se zajištěním dopravy, nebo přímo na místě vlastní dopravou kompost koupit, a to za částku 350,- Kč/t, nebo balený v pytlech po 25 kg/25,- Kč.

Kontakt na ředitele TS je - pan Dostál, 777 300 259

Druhy odebíraných odpadů

Do kompostárny lze přijímat pouze následující odpady, které nepodléhají souhlasu a kontrole Krajské veterinární správy dle přílohy č. 5 vyhlášky 341/2008 Sb.

02 01 01

Kaly z praní a z čištění

02 01 03

Odpad rostlinných pletiv

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 01

Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02

Odpad z destilace lihovin

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08

Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09

Odpadní kaustifikační kal

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně povrchové vrstvy z mechanického třídění

03 03 11

Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 03

Dřevěné obaly

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

17 02 01

Dřevo

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

190805

Kaly z biologického čištění komunálních odpadních vod

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

Do kompostu je zakázáno vhazovat jiné, než výše uvedené druhy odpadů.