Vêhledáni

rosšéřêny vêhledáváni ...

Fotogalérija

Náhodné vyběr z galérije

Náhodné vyběr z galérije

Navigaca

Vyběr jazêka

  • Česky
  • Českê

Obsach

Obecni óřad v Nákle

Obení úřad v NákleObecni óřat nandete v Nákle na náfsê. Kromě starostô se o zdravy fungováni opce stará jedenást pracovniku, a to jak na administrativě, tak na technickym usekô.

Obecni zastôpitelstvo je složeny s patnásti členu:

Marek Ošťádal - starosta opce
Pavel Gnip - mistostarosta opce

František Babica - člen radê
Karel Závodné - člen radê
Lukáš Najdekr - člen radê

Lubor Vaca - přeceda finančniho véborô
Vladimíra Spurná - člen finančniho véborô
Pavel Prázdné - člen finančniho véborô

Stanislav Dosódil - přeceda kontrolniho véborô
Karel Turek - člen kontrolniho véborô
Jaroslav Měřêl - člen kontrolniho véborô

Pavel Pazdera - člen zastôpitelstva
Radek Stéskal - člen zastôpitelstva
Jiří Peřêna - člen zastôpitelstva
Jiří Weiser - člen zastôpitelstva